Europska unija

Naziv Projekta: 
TehnoVAR za digitalni i zeleni razvoj

Kratki opis Projekta:
Provedbom projekta “TehnoVAR za digitalni i zeleni razvoj” obrt Tehnovar će se razviti u centar tehnološke
izvrsnosti na regionalnom tržištu za proizvodnju gurmanske opreme za pripremu jela s roštilja i ražnja, provesti
ulaganja u digitalizaciju i automatizaciju procesa, doprinijet će energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša, usavršit će
sposobnosti radnika, unaprijediti kvalitetu, sigurnost i pouzdanost proizvoda, usluga, kao i ukupnih znanja obrta,
čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda i konkurentnosti na tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Strateški cilj obrta TEHNOVAR je razviti se u centar tehnološke izvrsnosti za proizvodnju gurmanske opreme za
pripremu jela s roštilja i ražnja na regionalnom tržištu, nastaviti ulaganja u digitalizaciju i automatizaciju procesa,
energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, usavršavanje i unapređivanje kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda,
usluga, kao i ukupnih znanja obrta, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda i konkurentnosti na tržištu.

 

Ukupna vrijednost Projekta: 2.289.439,80 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.744.689,80 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 815.344,90 HRK
Razdoblje provedbe Projekta (od- do): 01.02.2022. – 01.02.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Petar Fresl
e-mail: [email protected] ,

tel: +385 1 3379 330

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/
Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-
EU”.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost TEHNOVAR, obrt za proizvodnju proizvoda od metala, vl.
Petar Fresl, Samobor, Zagrebačka ulica 32C.